Lollipop Garden Jelly Roll

Lollipop Garden Jelly Roll Loading...
  • Lollipop Garden Jelly Roll
  • Lollipop Garden Jelly Roll
$ 32.00

Lollipop Garden by Lella Boutique for Moda

Jelly Roll includes 40 precut 2.5" wide x WOF strips

SKU 5080-JR